Качествени мебелиза офиса и дома

Зали и Училища

Аулата притежава всички възможности за провеждане на учебни занятия ,така и за организиранетона събития като семинари,конференции,срещи.